Fotovoltaika je sistem, ki sončno energijo pretvori v električno. Material, ki pomaga pretvoriti sončno svetlobo v električno napetost med drugim vsebuje tudi monokiristalni in polikristalni silicij.

Naše proizvode lahko razdelimo v:

  • Sistem z lahko strukturo

  • Sistem s srednjo strukturo

  • Sistem s težko strukturo

  • Sistem za ulične luči

  • Sistem z metuljevo strukturo

Fotovoltaični sistemi Pespa Alumin EU imajo naslednje prednosti:

Visoka odpornost

Sistemi so odporni na različne vplive vseh vrst zunanjih dejavnikov

Dodatna fleksibilnost

Fotovoltaika predstavlja fleksibilno in mobilno rešitev oskrbe z elektriko

Racionalizirana struktura

Sistemi so grajeni na podlagi ekonomične porabe materiala